Kanały wentylacyjne Climaver

EmailDrukuj

Preferujemy 2 typy instalacji kanałowych- przewody z tworzywa typu Climaver oraz tradycyjne kanały z blachy ocynkowanej

Płyty CLIMAVER są sztywnymi płytami wykonanymi z gęsto sprasowanych włókien szklanych połączonych żywicą termoutwardzalną, pokrytymi od strony zewnętrznej wzmocnioną folią aluminiową stanowiącą barierę powietrzną i posiadającymi różnorodne powłoki od strony przepływającego strumienia powietrza.

Climaver

 

 

Płyty służą do wykonywania gotowych, izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym, służących do przesyłu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz powietrznych instalacjach grzewczych.

Płyty posiadają krawędzie fabrycznie uformowane w męskie i żeńskie pióro co pozwala w szybki i prosty sposób uzyskać silne i szczelne poprzeczne łączenie przewodów.

 

 

 

 

Ze względu na budowę rozróżniamy cztery zasadnicze rodzaje płyt CLIMAVER:

Climaver A2 Black                                      Climaver A2 Plus                                         Climaver B Black                                     Climaver B Plus

plyty_climaverplyty_climaver_1plyty_climaver_2plyty_climaver_3

Płyty Climaver A2 Black oraz Climaver A2 Plus przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, wszelkich budynkach użyteczności publicznej, w tym w obiektach szpitalnych oraz w budynkach przemysłowych, w tym branży spożywczej.

Płyty Climaver B Black i Climaver B Plus przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach przemysłowych, na przykład w halach magazynowych oraz fabrycznych, w tym branży spożywczej.

Ze względu na bardzo dobre właściwości tłumienia dźwięku w wentylacji stosowanie systemów Climaver jest szczególnie zalecane w budynkach o najwyższych wymaganiach akustycznych takich jak studia nagrań, studia telewizyjne i radiowe, filharmonie, teatry, kina, biblioteki, jak również biura, budynki mieszkalne itp.

W budynkach, w których wymagane jest częste czyszczenie przewodów, takich jak na przykład obiekty szpitalne, czy produkcyjne branży spożywczej powinny być stosowane przewody w Systemie Climaver Metal.

Przewody wykonane w systemie Climaver są wyjątkowo lekkie (1,9 ÷ 2,5 kg/m2) - od 4 do 5 razy lżejsze od przewodów blaszanych. Pozwala to na zastosowanie tych systemów wentylacji w budynkach, w których mamy do czynienia z ograniczaniem obciążeń konstrukcyjnych, zwłaszcza w przypadku adaptacji starych budynków lub przy budowie hal wielkokubaturowych.